Фондација "Лаза Костић"
Адреса: Милоша Бајића 7, 21000 Нови Сад
Телефони: +381 21 522 918 | +381 64 464 9914 | +381 69 346 0830
Маил: Fondacijalazakostic1991@gmail.com